4 d’abril de 2007

Premis

En aquest món, on quasi tot està inventat, hi han una serie de normes que regeixen en determinats actes, perquè es desenvolupin en unes condicions habituals i lògiques. És el cas del premis o concursos de fotografies, pintures, dibuixos, escultures, etc. O sigui, quan es tracta d'arts plàstiques, realitzades en un material que pot ser esposat al públic. En aquests concursos, després de la presentació de les obres, el més aviat possible, -per evitar que es pugui pensar que hi han concursants que han presentat els seus treballs més tard del termini acceptat-, es fa una exposició de totes les obres, perquè el públic pugui veure-les. Al dia final d'aquesta exposició, o millor uns dies abans del final, el jurat, que l'organització haurà fet públic, emet el seu dictamen i les obres premiades son assenyalades amb la distinció i es poden comparar amb les no premiades.
I a sant de què remarques aquesta obvietat?
Cal que tothom sàpiga com s'acostumen a fer els concursos que tenen, o volen tenir, cert prestigi, perquè hi han organitzadors que influïts per l'àmbit en que s'han mogut, no coneixen bé el funcionament correcte, o coneixen-lo, es pensen que fent el més còmode ja n'hi ha prou.
Ah! Anomeno i deso.