6 de novembre del 2007

Calculant...

Connecta la calculadora, Bity.
Ja està.
Quan es trauria de vendre 550 habitatges a un mitjana de 200.000 Euros cada un?
110 milions d'Euros (mEuros).
Tenint en compte que la construcció i terrenys venen a representar, tirant alt, un 75% del total del preu de venda final, quin guany brut quedaria a la constructora?
Terrenys i construcció pujarien uns 82 mEuros, o sigui que quedaria un guany de uns 27 mEuros.
Traient un 33% d'impostos, quan li quedaria a la constructora de beneficis nets?
Dos terceres parts, o sigui 18 mEuros.
I que exigiria l'empresa si ja ha començat les obres i li volen comprar els terrenys?
Doncs el que va pagar ella pels terrenys, més la plusvàlua que han sofert, més les inversions que porta fetes, com plànols, obres de condicionament i d'habilitat, urbanització, drenatges, canalitzacions, fonaments, etc., més els guanys que li reportaria el negoci posat en marxa.
Renoi!
Què estàs calculant?
No res... El preu d'un miracle...