27 de juny del 2010

Pregonant

-Ei! Tinc enregistrat el número de juny d'una publicació local, que porta una entrevista a l'alcalde.
-Carai! Feia mesos que no se'l llegia. I qui fa la entrevista?
-No ho posa. A lo millor és una auto-entrevista.
-I que diu?
-Que tancarem aquest any amb superàvit.
-Miracle! Però els crèdits no compten?
-Que no hi han desviacions pressupostàries importants.
-I quina quantitat considerarà ell important?
-Que l'economia municipal va ser erosionada per anteriors errors i defectes d'altres.
-En què quedem? Hi han desviacions o no? I el pàrquing 'juan palomo', també és dels altres?
-Que el futur es crear empreses municipals, de moment una, el pàrquing de Filadors.
-Estem salvats.
-Que amb el IVA d'aquestes futures empreses es podrà fer front a les despeses financeres.
-S'ho ha mirat bé? Deu tenir la calculadora espatllada.
-Que s'hauran de demanar crèdits bancaris.
-Més?
-Que la burocràcia administrativa impedeix encare obrir el pàrquing de Filadors.
-La burocràcia pròpia o la dels altres?
-Que el teatre-auditori el va engegar el govern anterior amb presses i amb un projecte fet amb 20 dies, mal fet, que ha produït un desviament econòmic que ha obligat a aturar les obres per minimitzar-lo.
-Els altres diuen que el projecte no es va respectar. I parant les obres, sortirà més econòmic?
-Que algú ha d'assumir les responsabilitats de la feina mal feta, la de l'auditori i la del carrer Nou.
-Ningú assumirà responsabilitats. Però deixar-ho anar queda molt bé.
-Que reorganitzar la distribució interna dels funcionaris per guanyar eficàcia no corre pressa.
-El que no corre pressa és posar ordre i barallar-se amb els empleats, que arrosseguen més de mil vots.
-Que la vila pateix d'un excés de plans parcials que portarien a una ciutat insostenible.
-Això em sona. Qui va dir allò de 'cap on va Torredembarra?' Un partit de l'oposició no opositor.
-També diu que les despeses es disparen pels serveis que la vila dóna a la població ocasional, 24.000 persones que no estan empadronats.
-Aquesta població ocasional no es turista. La majoria són els de les segones residències que potser disparen els serveis mèdics a l'estiu, però que paguen impostos al municipi (IBI, aigua, brossa, etc.), i també disparen els ingressos de restaurants, bars i botigues de la vila.
-El Diari també porta dos pàgines dedicades a la regidoria de Benestar Social.
-Deixem-ho. Ja m'ho imagino.
-Comprovo que en aquesta publicació quasi tot és propaganda.
-És clar, dels anunciants i de l'ajuntament. Aviat es podran comprar un corrector de faltes.
-A-les-hores, anomeno i deso.