16 de setembre de 2007

Participant...

Bity, parlem dels pressupostos participatius. Fes-me'n cinc cèntims.
Els ciutadans poden suggerir al consistori els projectes que creguin més adients incloure en els pressupostos de la vila.
Com es faran les propostes?
El mes de setembre es recolliran els suggeriments. Els veïns podran fer arribar les seves idees a través de correu electrònic, telèfon, per escrit o personalment a Cal Bofill, o a través d'urnes instal·lades a set punts de la població o a les reunions de la Comissió d'Economia Municipal i Pressupostos Participatius, oberta a entitats i ciutadans individuals, canal que ja es va fer servir l'any passat.
Doncs sembla fàcil presentar una proposta. Però el que passarà és que unes propostes seran desproporcionades i altres massa particulars i altres massa "polítiques".
Sortirà de tot. I a l'octubre es farà una votació popular on els veïns decidiran quines accions prefereixen incloure als pressupostos del 2008.
És el segon any que es farà. Quins projectes es van realitzar l'any passat, amb la proba pilot?
El procés va permetre la inclusió de partides als comptes del 2007 com la reforma de l'escorxador per a activitats culturals, la instal·lació de contenidors de poda i l'eliminació de barreres arquitectòniques. Es va rebre una subvenció de 19.100 euros de la Generalitat.
I quan es farà la votació popular final?
L'ajuntament la té anunciada per el mes d'Octubre, sense concretar dia.
Fer una consulta popular, que mantingui el caràcter democràtic i rigorós no es gens fàcil. Avisar d'una forma fefaent a tots els ciutadans censats amb dret a vot, organitzar les meses i nomenar els encarregats i controlar la votació correcte i lliure i computar els resultats és força complicat.
L'ajuntament vol complir amb l'interès que quasi tots els partits tenen en la participació ciutadana, especialment els grups petits.
Però la participació ciutadana no es pot confondre amb la participació d'alguns ciutadans.
D'aixó es tracta... Veurem com respon el consistori.
Oloro que hi hauran problemes.
Anomeno i deso.